GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Trung Hưng II- Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Email:  C2lythuongkiet.vinhloi.baclieu@moet.edu.vn

Điện thoại: 02913890912

1. GIỚI THIỆU

TrườngTHCS L‎ý Thường Kiệt tiền thân là trường PTTH Vĩnh Hưng bao gồm 2 cấp học – cấp THCS và cấp THPT, tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng,huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Năm học 2006 - 2007 với quy mô phát triển nhanh của các cấp học, cơ sở chung cấp II, III không đáp ứng nhu cầu dạy học. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự tận tình giúp đỡ của ngành, trường PTTH Vĩnh Hưng tách riêng thành 2 trường. Tại cơ sở cũ là trường THPT Vĩnh Hưng (cấp 3), một cơ sở mới được thành lập mang tên trường THCS Vĩnh Hưng A, đến năm 2008 –2009 trường được UBND huyện ra quyết định lấy tên vị anh hùng dân tộc làm tên của trường – THCS Lý Thường Kiệt, tại ấp Trung Hưng III, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Từ khi thành lập đến nay trường không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng, hàng năm đều có học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp.

2.lỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG

TrườngTHCS L‎ý Thường Kiệt tiền thân là trường PTTH Vĩnh Hưng bao gồm 2 cấp học – cấp THCS và cấp THPT, tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Năm học 2006 - 2007 với quy mô phát triển nhanh của các cấp học, cơ sở chung cấp II, III không đáp ứng nhu cầu dạy học. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự tận tình giúp đỡ của ngành, trường PTTH Vĩnh Hưng tách riêng thành 2 trường. Tại cơ sở cũ là trường THPT Vĩnh Hưng (cấp 3), một cơ sở mới được thành lập mang tên trường THCS Vĩnh Hưng A, đến năm 2008 –2009 trường được UBND huyện ra quyết định lấy tên vị anh hùng dân tộclàm tên của trường – THCS Lý Thường Kiệt, tại ấp Trung Hưng III, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Từ khi thành lập đến nay trường không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng, hàng năm đều có học sinh giỏi, giáo viên giỏi các cấp.