Tuesday, 07/07/2020 - 09:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lý Thường Kiệt

Khen thưởng giáo viên có thành tích trong ôn học sinh giỏi cấp huyện 2015 - 2016


Nguồn: http://thcs.lythuongkiet.vinhloi.baclieu.vnedu.vn/tin-tuc/khen-thuong-giao-vien-co-thanh-tich-trong-on-hoc-sinh-gioi